Tietoa meistä

Olemme Suomen finanssialan IT-osaami­sen ytimessä syntynyt palvelualan yritys, jonka tekijät ovat avoimen lähde­koodin ammattilaisia.

Tietoa meistä

Fail-Safen missio on tur­vata asiakkaidemme liiketoiminta. Autamme asiakkaitamme täyttämään viran­omaisten ja standardien vaa­timukset sekä hyötymään datastaan tehokkaammin. Tätä haluamme tehdä mahdollisimman asiakas­lähtöisesti ja asiakasta kunnioittavasti — toivomme, että meitä on helppo lähestyä.

Yrityksemme symboli on liekki. Meille se mer­kit­see intohimon paloa työhömme, asioiden valottamista sekä lämpöä ja turvallisuutta.

Liekki syttyy — Fail-Safen syntytarina

Laitoin putiikin pystyyn vuonna 2010 alun perin pilvipalveluliiketoimintaa myydäk­seni. Kaluston hankinnassa tuli silloin pientä takapakkia, joten yhtiö jäi vielä vuodeksi pöytälaatikkoon.

Samalla rakentelimme ensimmäisen työn­teki­jämme Esan kanssa Minecraft-peliin lisäosia käyttäen Java-ohjelmointikieltä. Tässä yhtey­dessä kyseistä harraste­pro­jektia varten kasattu infra­struktuuri kasvoi sellai­seksi, että siinä jo pystyi tuottamaan kaupallisesti käytettäviä ohjel­mis­toja.

Peliaiheen ympäriltä minulla oli sittem­min pieni tiimi, jossa ideoimme harraste­pohjalta sisältöä ja palkkasin muutaman harjoittelijankin tekemään grafiikoita. Rakentelin tällöin yhdessä avoimen lähde­koo­din yhteisön kanssa Doom 3 -pelimoottoriin perustuvaa pelikehitys­alustaa. Vaikka työs­täm­me päätyi peliin vain muutama kartta, kehitteli Esa kuitenkin yhdessä kanssani kasvanutta palvelininfrastruktuuria varten automaatiojärjestelmän (ComplianceFrame) sekä ensimmäisen version lokien keruusta (HearthGuard).

Aikomukseni oli panostaa täysillä peli­alaan, mutta päädyinkin aika pian IT-konsultiksi erää­seen suoma­laiseen finanssialan yritykseen. Viimeisimpään työtehtävään sain myytyä aiemmin kehittämämme tuotteet HearthGuardin ja ComplianceFramen. Tiiviin yhteistyön tuloksena asiakas kehitti arkkitehtuurijohdollani arkistointituotteen toimimaan yhdessä HearthGuardin kanssa. Myöhemmin he myivät sen meille, ja se on sittemmin jatkokehitetty Fail-Safe Archive -tuotteeksi.

- Mikko Kortelainen, toimitusjohtaja

Keitä me olemme

Olemme Suomen finanssialan IT-osaami­sen ytimessä syntynyt palvelualan yritys, jonka tekijät ovat avoimen lähde­koodin ammattilaisia. Tekijöistämme löytyy laaja kattaus osaajia kaikkiin tarpeisiin. Iältään tekijämme ovat 16–64 vuotta, eli talosta löytyy sekä kokemusta että nuoruuden intoa. Tässä meistä neljä:

Jaken profiilikuva

Jakke

ICT-asiantuntija, ohjelmistosuunnittelija

Kehitän Fail-Safella uusia ohjel­mis­toja ja ohjelmoin erilaisia ratkaisuja asiak­kaiden tarpeisiin. Lisäksi teen paljon töitä auto­mati­saation parissa. Luonteel­tani olen rauhallinen, diplomaattinen ja hyvä kuuntelija.

Työhistoriani alkoi metalli­teolli­suudesta: robottihitsaus ja MIG/­MAG/­TIG -hitsaus, kuumasinkitys, CNC-koneistus. Olen toiminut myös taksin­kuljettajana. Ennen nykyistä työtäni autoin kone- ja työkalu­liikettä kehittämään toi­min­taansa verk­ko­kaupan avulla, sekä rakensin yrityksen käyttöön val­vonta- ja tieto­järjestelmät. Fail-Safeen päädyin sattu­malta, kun kaverini bongasi avoimen työ­paikkailmoituksen. Työ­tarjous vaikutti mielen­kiintoiselta ja moni­puoliselta, ja tässä sitä sitten ollaan.

Sytyn siitä, kun pääsee aloit­tamaan täysin uuden projektin, valitsemaan sopivan tekno­logia­pinon ja sillä aloit­tamaan ongel­man ratkaisun. Työssäni pidän erityisen tärkeänä sitä, että tuot­teen laatu pysyy korkealla tai jopa ylittää vaatimukset sekä on kattavasti testattu vikatilanteiden varalta.

Vasily

Ohjelmistokehittäjä

Pääasiallinen tehtäväni on kehittää ja ylläpitää Fail-Safen ohjelmistojen käyttö­liittymiä, jotka ovat osa tuottei­tamme. Olen kuitenkin aina avoin uusien horisonttien valloittamiseen. Olen hyvä luomaan ja automatisoimaan vuorovaikutuksia ihmisten ja digitaalisten järjestelmien välillä, ja rakastan työtäni, koska se tarjoaa minulle jatkuvasti uusia luovia tehtäviä ja haasteita ratkaistavaksi.

Olen nopea oppimaan. Se on mielestäni yksi tärkeimpiä ominaisuuksia IT-alalla, sillä tällä alalla täytyy oppia jatkuvasti uusia asioita, ettei jää jälkeen kehityk­sestä. Fail-Safella oloni aikana olen oppinut suunnattoman määrän käytän­nön tietoa uusista teknologioista, IT-alasta ja sovelluskehityksestä.

Fail-Safe on minulle ensimmäinen täysipäiväinen työpaikka. Opiskelen samaan aikaan maisterin tutkintoa. Ihailen vilpittömästi sitä tukea, jonka yrityk­semme antaa uusille työntekijöille heidän sopeutuessaan toimintatapoihimme. Suurin pelkoni sielutto­massa yrityksessä työskentelystä hävisi heti, kun tapasin uuden tiimini ja tajusin, kuinka ystävällisiä ja loistavia työkaverini ovat. Rakastan työpaikan positiivista ja iloista ilmapiiriä yhtä paljon kuin tekemääni luovaa työtä.

Nautin suuresti siitä, kun luomukseni toimivat suunnitellusti ja olen todella innostunut kun näen, miten niistä tulee osa huomattavasti suurempaa kokonai­suutta – aivan kuin sovit­taisimme hammas­rattaita monimutkaiseen konee­seen. Täydellisyyden tavoittelulle ei ole toki loppua, mutta Fail-Safe antaa minulle kaiken, mitä tarvitsen matkalla sitä kohti.

Vasilyn profiilikuva
Nikon profiilikuva

Niko

Service Delivery Manager

Vastaan Fail-Safella siitä, että tuot­teemme ja palvelumme siirtyvät sujuvasti asiakkaillemme. Pyrin huomi­oimaan asiakkaiden tarpeet tasa­puolisesti ja vien sovitut hankkeet loppuun. Piirteiltäni olen luotettava ja avoin, ja minulle on tärkeää olla kaikissa toimissani reilu. Asiakkaiden luotta­muksen säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää.

Ennen Fail-Safea olin mm. Nokia Mobile Phonesilla 11 vuotta eri rooleissa, joista viimeisimpänä System Specialistina. Koin yrityksessä niin nousu- kuin lasku­kaudetkin ja olin mukana kehittämässä Windows Phonelle laitteen etäylläpito-ohjelmistoa. Edeltävät viisi vuotta olin autoalalle analytiikkaa toimitta­vassa yrityksessä nimeltä Autovista, jossa johdin ETL-kehitys­ryhmän toimintaa. Fail-Safeen päädyin etsiessäni uralleni uutta suuntaa pois teknisestä tekemisestä – palvelupäällikön työ sopii minulle hyvin.

Sytyn uusien asioiden tekemisestä. Tässä tehtävässä olen päässyt monen uuden asian eteen, miettimään asioita toiselta kantilta ja hakemaan ratkaisuja eri tavoin.

Erityisen tyytyväinen olen, kun saamme tehdyksi jonkin erityisen haastavan toimeksi­annon ja myös asiakas tuo tämän tyyty­väisyyden ilmi.