FS ComplianceFrame

  • Varmista palvelinten tieto­turvallinen toiminta
  • Hallitse suuria laitemääriä keskitetysti
  • Havaitse poikkeamat ja virhe­tilanteet välittömästi

FS ComplianceFrame

FS ComplianceFrame on automaatio­kokonaisuus, joka perustuu tunnettuun ja laadukkaaseen CFEngine-teknologiaan.

Säädä kaikkien organi­saatiosi palvelimien tai laitteiden asetukset

Suurten palvelin- ja laitekokonaisuuksien hallinta yksitellen on vaikeaa. Versio­päivitysten, tietoturva-asetusten ja laitteiden toiminnan varmistaminen hukkaa useiden henkilöiden työaikaa.

Missä pidän kirjaa halutuista konfiguraatioista? Miten näen, jos yksikin palvelin ei noudata haluttua konfiguraatiota?

Palvelinkokonaisuudet vaativat jatkuvaa valvontaa ja raportointia. Esimerkiksi finanssi- ja terveydenhuoltoalan yritykset vaativat todistettavissa olevan suojauksen tason.

Voinko varmasti todistaa toimineeni vaatimusten mukaan? Miten seuraukset olisivat mahdollisimman lieviä, jos joku tietomurto kuitenkin pääsisi tapahtumaan?

FS ComplianceFrame varmistaa palvelimien ja laitteiden toi­min­nan turvallisesti ja määräysten mukaan

FS ComplianceFrame on automaatio­kokonaisuus, joka hallitsee täydellisesti suuriakin palvelin- ja laitekokonaisuuksia poikkeamista ilmoittaen. Se perustuu tunnettuun ja laadukkaaseen CFEngine-teknologiaan.

FS ComplianceFramen avulla voit vähentää työn määrää ja valvontaan kuluvaa aikaa sekä konesalissa että pilvessä. Lisäksi voit helposti todistaa toimineesi määräysten mukaan.

Mikään muu järjestelmä ei ole aiemmin pystynyt vastaamaan meidän tarpeisiin ja ne on tuntuneet vaikeilta muutenkin. Nyt saatiin yhteen konsoliin kiinni 50 000 laitetta ja kaikesta tulee tieto, milloin pitää huoltaa ja missä. Uskomatonta!

määrittele, hallinnoi ja raportoi

Määrittele hallinnoi raportoi

Määrittele asetukset ja vaatimustasot

Palvelin- tai laitekohtaisuuden sijaan määrittelet kerralla kaikkien laitteiden asetukset ja tietoturvan tason. Asetusten hallinnan avulla varmistat, että asetukset ovat johdonmukaisia ja jokaiseen tarpeeseen sopivia.

määrittele
määrittele

Hallinnoi järjestelmä­kokonaisuutta

FS ComplianceFramen avulla saat määritellyt asetukset helposti kaikille laitteillesi ja huolehdit siitä, että ympäris­töösi lisättävät uudet laitteet ovat ajan tasalla. Asetusten keskitetty muuttaminen ja versiopäivitysten hallinta heijastuvat välittömästi koko ympäristöön.

Järjestelmän avulla hallitset asetus­kokonaisuuksien keskinäisiä riippu­vuuksia ja periytymistä automaattisesti.

Raportoi poikkeamat ja vahvista määräysten­mukaisuus

FS ComplianceFramen avulla havaitset helposti, jos yksikin palvelin ei noudata sille määriteltyjä asetuksia. Havaitset myös laitteistojen huollon tarpeen ja vikatilanteet keskitetystä näkymästä.

Tarvittaessa FS ComplianceFramen avulla on helppoa todentaa, että organisaatiosi palvelin­ympäristö toimii sille annettujen vaatimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

määrittele

FS Managed Services

FS ComplianceFrameen voit liittää myös tarvitsemasi tuki- ja häiriötilannepalvelut. Henkilöstömme valvoo FS Compliance­Framen toimintaa automatiikan avulla, huolehtii taustalla tapahtuvista päivityksistä ja vika­korjauksista sekä auttaa organisaatiosi tukihenkilöitä.