Fail-Safe IT Solutions Oy

Valaistu tiedostasi

Etusivu

Fail-Safe aut­taa orga­ni­saa­ti­oita, joi­den täy­tyy ke­rä­tä ja ana­ly­soida val­ta­via tieto­määriä useista eri läh­teistä.

Valaistu datastasi ennen­näkemättömällä tavalla

Fail-Safe aut­taa orga­ni­saa­ti­oita, joi­den täy­tyy ke­rä­tä ja ana­ly­soida val­ta­via tieto­määriä useista eri läh­teistä.

Laiteympäristön, tietueiden ja loki­tie­dostojen hallinta vie organisaatioilta usein aikaa, jonka voisi käyttää tuot­ta­vammin. Ajantasaisen tiedon saaminen ja kokonaiskuvan muodostaminen on aina vaikeaa. Kun kaikki tiedot on lopulta kerätty ja yhdistetty, ne saattavat olla jo vanhentuneita. Tämän lisäksi on todis­tettava, että kaikki toimii määräysten ja vaatimusten mukaisesti.

Fail-Safen tuotteet selkeyttävät sekä organisaation IT-ympäristön että sen toimintaan liittyvän tiedon hallinnan. Huolehdimme tietoturvallisesta tietueiden keräämistä ja arkistoinnista, palvelin- ja laiteympäristöjen hallinnasta sekä organi­saation toiminnan analysoinnista joustavasti ja kustannustehokkaasti. Tällaista kokonaisuutta et saa mistään muualta.

FS HearthGuard

Ymmärrä organisaatiosi toiminta kirkkaammin

FS HearthGuard keskittää ja tehostaa toimintatiedon keräämisen sekä arkis­toinnin turvallisesti ja määräyksiä nou­dattaen. Keskitetty hallinta valottaa orga­nisaatiosi toimintaa kaiken­kattavasti ja ennen­näkemättömällä tavalla.

Lue lisää.

FS ComplianceFrame

Hallitse suuria kokonai­suuksia keskitetysti

FS ComplianceFrame on automaatio­kokonaisuus, joka hallitsee täydellisesti suuriakin palvelin- ja laitekokonaisuuksia. Sen avulla vähennät työn määrää ja val­von­taan kuluvaa aikaa niin konesalissa kuin pilvessäkin.

Lue lisää.

FS Consulting

Käänny asian­tunti­joi­dem­me puoleen

FS Consulting -asiantuntijat auttavat tie­don­hallintaan liittyvien pulmien kanssa. Apua saat muun muassa tietu­eiden ja lokien hallintaan, infra­struk­tuurin ana­lyysiin, tieto­turvaan, GDPR:ään, Splunkiin ja CFEngineen.

Lue lisää.

Keitä me olemme

Fail-Safe on Suomen finanssialan IT-osaamisen ytimessä syntynyt palvelualan yritys, jonka tekijät ovat avoimen lähdekoodin ammattilaisia. Tekijöis­tämme löytyy laaja kattaus osaajia kaikkiin tarpeisiin. Iältään tekijämme ovat 16–64 vuotta, eli talosta löytyy niin kokemusta, nuoruuden intoa kuin kaikkea siltä väliltä.

Lue lisää

Fail-Safen tekijät
Ura Fail-Safella

Hae meille töihin!

Etsimme vahvistuksia ammattitaitoiseen tiimiimme. Meiltä saattaisi löytyä juuri sinulle sopivat haasteet, olit sitten kokenut konkari tai vielä opintojesi loppumetreillä.

Lue lisää