Fail-Safe IT Solutions Oy

Valaistu tiedostasi

Etusivu

Fail-Safe aut­taa orga­ni­saa­ti­oita, joi­den täy­tyy ke­rä­tä ja ana­ly­soida val­ta­via tieto­määriä useista eri läh­teistä.

Valaistu datastasi ennen­näkemättömällä tavalla

Fail-Safe aut­taa orga­ni­saa­ti­oita, joi­den täy­tyy ke­rä­tä ja ana­ly­soida val­ta­via tieto­määriä useista eri läh­teistä.

Laiteympäristön, tietueiden ja loki­tie­dostojen hallinta vie organisaatioilta usein aikaa, jonka voisi käyttää tuot­ta­vammin. Ajantasaisen tiedon saanti ja kokonaiskuvan muodostaminen on aina vaikeaa. Kun kaikki tiedot ovat lopulta kerätty ja yhdistetty, ymmärrys seuraa aina perässä. Tämän lisäksi on todis­tettava, että kaikki toimii määräysten ja vaatimusten mukaisesti.

Fail-Safen tuotteet selkeyttävät sekä organi­saation IT-ympäristön että sen toimintaan liittyvän tiedon hallinnan. Huolehdimme tietoturvallisesta tietueiden keräämisestä ja arkistoinnista, palvelin- ja laiteympäristöjen hallinnasta sekä organi­saation toiminnan analysoinnista jous­tavasti ja kustannus­tehokkaasti. Tällaista kokonaisuutta et saa mistään muualta.

FS HearthGuard

Ymmärrä organisaatiosi toiminta kirkkaammin

FS HearthGuard keskittää ja tehostaa toimintatiedon keräämisen sekä arkis­toinnin turvallisesti ja määräyksiä nou­dattaen. Keskitetty hallinta valottaa orga­nisaatiosi toimintaa kaiken­kattavasti ja ennen­näkemättömällä tavalla.

Lue lisää.

FS ComplianceFrame

Hallitse suuria kokonai­suuksia keskitetysti

FS ComplianceFrame on automaatio­kokonaisuus, joka hallitsee täydellisesti suuriakin palvelin- ja laitekokonaisuuksia. Sen avulla vähennät työn määrää ja val­von­taan kuluvaa aikaa niin konesalissa kuin pilvessäkin.

Lue lisää.

FS Consulting

Käänny asian­tunti­joi­dem­me puoleen

FS Consulting asiantuntijat auttavat tie­don­hallintaan liittyvien pulmien kanssa. Apua saat muun muassa tietu­eiden ja lokien hallintaan, infra­struk­tuurin ana­lyysiin, tieto­turvaan, GDPR:ään, Splunkiin ja CFEngineen.

Lue lisää.

Keitä me olemme

Olemme Suomen finanssialan IT-osaa­misen ytimessä syntynyt palvelualan yritys, jonka tekijät ovat avoimen lähde­koodin ammattilaisia. Tekijöis­tämme löytyy laaja kattaus osaajia kaikkiin tarpeisiin. Iältään tekijämme ovat 16–64 vuotta eli talosta löytyy sekä kokemusta että nuoruuden intoa, ja kaikkea siltä väliltä.

Lue lisää

Hae meille töihin!

Etsimme vahvistuksia ammattitaitoiseen tiimiimme. Olit sitten kokenut konkari tai uraansa aloitteleva juniori/opintojen loppumetreillä oleva opiskelija, meiltä saattaisi löytyä juuri sinulle sopivat haasteet.

Lue lisää